Köpa Bostad

Köpa Bostad

Köpa bostad

Tveka inte att kontakta oss via telefon eller email om du är intresserad av en bostad. Tack vare vårt VIP-kundregister så kan kontraktsskrivning ske redan innan första visning. För mer information om hur även du kan bli en del i vårt VIP-kundregister:

Budgivning

Vid stort intresse av bostaden använder man sig av budgivning. Säljaren bestämmer alltid vem denne vill sälja till, även om det inte är det högsta budet. Jag som mäklare måste vidarebefordra alla bud som kommer in fram till den dagen då kontrakt undertecknats. Säljaren väljer själv vilka bud som är intressanta eller inte. Alla bud och uppgifter om budgivare lämnas över till köparen och säljaren vid avslutande.

 

Viktigt att komma ihåg:

  • Det är alltid säljaren som bestämmer vem som får köpa dennes bostad, oavsett högsta bud.
  • Mäklaren kan aldrig lova en spekulant att få köpa.
  • Säljaren bestämmer när objektet skall säljas.
  • Säljaren bestämmer alltid vilket pris objektet skall säljas för.
i

Kontrakt

Säljaren, köparen och mäklaren träffas på vårt kontor där vi går igenom kontraktet.

Handpenning

En handpenning om 10% hålls på vårat konto tills alla vilkor är uppfyllda.

Tillträde

Tillträdet sker enligt överenskommelse. Vid bestämd dag träffas säljaren, köparen och mäklaren antingen på vårat kontor eller på köparens bank. Då görs den slutgiltiga betalningen för bostaden. Köparen får då också alla nycklar och information.

Undersökningsplikt

Köparen rekommenderas att undersöka bostaden mycket nogrannt, gärna med hjälp av en sakkunnig person. Efter att ett köp har genomförts har köparen ingen rätt att åberopa eventuella fel som skulle upptäckts vid en grundlig undersökning av bostaden. Mäklaren skall uppmana köparen att göra en sådan undersökning men har inget ansvar för att köparen verkligen gör detta. Eventuella uppgifter som finns i objektsbeskrivningen är baserade på uppgifter som är lämnad av säljare och av berör förening. Mer information om undersökningsplikten fmi.se.

Funderar du på att sälja din bostad?

Kontakta oss

Policy